Betingelser for Leje af
Mountainbike og Guidet ture.

Generelt

Udlejning og tilbagelevering

Mountainbikes udleveres i generelt god stand og uden synlige fejl.
Enhver klage over stand skal fremføres over for Hedeland-MTB-Tours umiddelbart efter udleveringen.

Efter lejens ophør skal Mountainbikes og andet udstyr returneres i samme stand, på aftalt sted.

Lejer hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på Mountainbiken eller andet lejet udstyr, og skal på anfordring dække udlejers tab.
Erstatningen kan højest blive på kr. 8.500,- ,hvis cyklen ikke tilbageleveres.
Almindeligt slid på cyklen og på sliddele ved almindelig brug, er helt accepteret og skal ikke dækkes.
Ved tilkøb af cykelforsikring, vil lejeren på den enkelte cykel, undgå at skulle dække for evt skader der sker ved uheld, feks ødelagte gear og skæve klinger.
Hvis skaderne fremkommer ved vold eller uagtsomt brug af materialet, kan denne forsikring bortfalde. Udlejer vurderer dette.

Cyklerne er udlejet på eget ansvar. I tilfælde af person- eller tingskade kan der ikke rettes krav mod udlejer.

Ansvarsfraskrivning

Ved guidet ture skal ansvarsfraskrivnings-dokument underskrives af alle deltagere.Ansvarsfraskrivelse

Kontakt os

Kontakt os